Den 25. maj 2018 træder EU´s databeskyttelsesforordning i kraft, og det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

Scanpackaging A/S registrer i forbindelse med køb af maskiner /reservedele følgende oplysninger på kunder og samarbejdspartnere:

  • Navn / Firmanavn – CVR-nummer
  • Kontaktpersons oplysninger (navn, tlf. og mail)
  • Firma adresse
  • Firma tlf.
  • Firma mail

Vi beskytter dine oplysninger og de anvendes udelukkende i forbindelse med samhandel mellem Scanpackaging A/S og kunde, herunder adresselister. Medarbejderne med kun sagligt formål hos Scanpackaging A/S har adgang til oplysningerne. Persondata er gemt i Scanpackaging A/S´ IT-system, på beskyttede computere. Kunders/samarbejdspartneres personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Scanpackaging A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvor oplysningerne indgår. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende vores kunder/samarbejdspartnere blive slettet. Efter reglerne i persondataforordningen har kunden/samarbejdspartner ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret. Hvis du/i ønsker indsigt i oplysningerne, kontakt os da ved at sende en mail til jws@scanpackaging.dk

Fra tid til anden kan vi revidere vores persondatapolitik. Hvis vi beslutter at gøre det, vil vi offentliggøre ændringerne på vores hjemmeside.

Vi anvender Google Analytics på vores hjemmeside. Disse data anvendes udelukkende for at kunne optimere vores hjemmeside og brugen deraf.